• ویتامینی در حفظ دندان ها
     در یک مطالعه مروری که در سال 2012 در دانشگاه واشنگتن انجام شد، مشخص گردید که ویتامین D به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک می کند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب