• ویتامین های موثر بر افزایش قد کودک
     رشد یک پروسه پیچیده و تحت تاثیر توان ژنتیک, عملکرد سیستم غدد اندوکرین,، وضعیت تغذیه ای, سطح فعالیت فیزیکی و وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن است. اختلال در هر یک از این موارد می تواند، باعث نقص رشد و کوتاهی قد شود. استفاده منظم از چارت رشد و ثبت سریال قد از دوران شیرخوارگی کلید تشخیص رشد غیرطبیعی و شروع اقدامات پیشگیرانه و درمانی است.
 • کدام یک از ویتامین‌ها قد را بلند‌تر می‌کنند؟
  رشد یک پروسه پیچیده و تحت تاثیر توان ژنتیک، عملکرد سیستم غدد اندوکرین، وضعیت تغذیه ای، سطح فعالیت فیزیکی و وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن است. اختلال در هر یک از این موارد می تواند، باعث نقص رشد و کوتاهی قد شود. استفاده منظم از چارت رشد و ثبت سریال قد از دوران شیرخوارگی کلید تشخیص رشد غیرطبیعی و شروع اقدامات پیشگیرانه و درمانی است.
 • رابطه قد و غذا
  وقتی صحبت از قد و روش های افزایش آن به میان می آید، هزاران روش رنگارنگ ردیف می شوند که در این میان برخی فقط در حد حرف هستند و برخی دیگر تا حدودی می توانند مفید باشند.
 • رشد قد از چه سنی متوقف می شود؟
  کمبود آهن و ید در دختران و کمبود روی در پسران باعث اختلال رشد قدی آنها می شود.

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب