• رفتار بالغانه در روابط زناشویی
     در ارتباط بین زن و شوهر، نوع ادراک یا تفکر هر یک، بر رفتار و درک متقابل تأثیرگذار است. «من» مدیر داخلی شخصیت هر فرد است که غرایز، واقع بینی، وجدان، ادراک و مهارت های مختلف را دارد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب