• رفتار جدید بنزینی مردم/کاهش خرید یک باک کامل بنزین
    با گذشت چهار ماه از افزایش قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان در حالی فروش بنزین آزاد در جایگاه ها حسابی رونق گرفته که به گفته رئیس انجمن جایگاهداران، خرید یک باک کامل بنزین توسط مردم به شدت کاهش یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب