• یک فرد چگونه قاتل زنجیره‌ای می‌شود؟
    قاتلان زنجیره ای همیشه با تصویر سرد، محاسبه گر و اغلب عقده ای نمایش داده می شوند اما دلیل گرایش آنها به مرتکب شدن چنین جرائم شنیعی چندان مشخص نبوده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب