• «انتخاب» رفع فیلتر شد
    مصطفی فقیهی - مدیرمسئول سایت «انتخاب» - درخصوص رفع فیلتر این سایت اعلام کرد: خوشبختانه سایت انتخاب پس از 90 روز یک ساعت پیش رفع فیلتر شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب