• سر به راه کردن نامزد رفیق باز
    «نامزدم وقت کمی برای من می گذارد»، «فکر می کردم معاشرتی است، نمی دانستم رفیق باز است»، «همه وقتش را با دوستانش می گذراند، می ترسم بعد از عروسی هم همین طور باشد» و.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب