• رقبای عصبانی در سوپرکاپ آلمان
    بازي سوپرجام از نظر ورزشي اهميت چنداني ندارد، اما درگيري و اختلاف اين روزهاي مديران دو باشگاه رقيب آلماني، به جدال روز چهارشنبه دو تيم اهميت خاصي بخشيده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب