• بزن و برقص در یک مکان فرهنگی !
    با رویکرد جدیدی که وزارت ارشاد در دولت یازدهم در پیش گرفته است،  اجرای برنامه های رقص و آواز تا حد زیادی گسترش یافته است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب