• انتقادهای تند رهبری فرد از کادر پرسپولیس
    بهروز رهبری فرد که بیش از یک دهه برای پرسپولیس بازی کرده، بازوبند کاپیتانی آن را سال ها بر بازو بسته و حدود هفت قهرمانی هم با این تیم به دست آورده و البته طی چند سال اخیر از منتقدان پرسپولیس در بحث مدیریت و نتیجه گیری بوده حالا...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب