• طرح افزایش جمعیتی مجلس، جراحی‌ها را به پستو خانه‌ها می‌کشاند!
    به جای تدوین قوانین عقیم، می توان در اجاره بهای مسکن جوانان کمک   کرده  یا برای زوج های بیکار کمک هزینه زندگی پرداخت کنیم یا می توان ودیعه مسکن برای آن ها پرداخت کرد، حتی می شود اقدامات تشویقی برای فرزند آوری انجام داد، چرا که  قطعا کارهای تنبیهی پاسخگو نیست و شاید باعث بروز مشکلات دیگری شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب