• جنگ نفتی ایران و عربستان
    ایران برای اینکه بتواند برای فروش نفت خود مشتری جذب کند، اعلام کرد که حاضراست نفت را با تخفیف به خریداران عرضه کند. این اقدام ایران در راستای پیشنهاد شرکت سعودی آرامکو مبنی بر فروش نفت با تخفیف در اوایل ماه صورت گرفته است.
  • توضیح وزارت خارجه درباره اصابت راکت نزدیک سفارت ایران
      اصابت راکت به نزدیک سفارت ایران در صنعا خسارت جانی نداشته است ، تعرض و به خطر انداختن امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلماتها را نقض صریح کنوانسیون های بین المللی شمرده و بر همین اساس اقدامات و پیگیری های لازم از کانالهای دیپلماتیک بعمل میاید          

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب