• هنر عشقبازی
    تحریکات و شور جنسی زن به هیچ وجه شبیه به مرد نیست . به همین دلیل غیرمنطقی است اگر مرد انتظار داشته باشید هر زمان که او تحریک شد ، زن هم به او پاسخ مثبت دهد و با او آمیزش کند .
  • مشکلی به نام اضطراب جنسی مردانه
    ارتباط جنسی یکی از مهم ترین حریم ها و البته تجربه ای لذت بخش است، اما هنگامی که یکی از زوجین، در این مورد دچار ترس و استرس شود یا از عملکرد جنسی خود اضطراب داشته باشد، بی تردید احساس جذاب بودن یا صمیمیت با همسر مخدوش شده و حتی بسیار سخت هم خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب