• چند موردی که هرگز نباید به مردها بگویید
    ممکن است که نشان ندهند، اما مردها به راحتی از چیزهایی که زنان می گویند احساساتشان جریحه دار می شود. وقتی شما یک نظر بی منظور را بیان می کنید مردها معانی متفاوت و پنهان آن را برداشت می کنند ، پس هشدار … این ۱۰ مورد را بخوانید و هرگز به همسرتان نگویید.
  • راه های محکم شدن رابطه زن و شوهرها
    سمیه عزیزی، دانشجوی دکترای روانشناسی: رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذتبخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خویش دارند. پژوهش ها نشان داده اند که رضایت زناشویی در طول زندگی ثابت نبوده و با افت و خیزهایی همراه است. 
  • مولتی ویتامین های زندگی مشترک
    حسن خلق، واژه ای است که ترسیم کننده روحی زلال و طبعی بلند و رفتاری جاذبه دار است. حسن خلق، شاه کلید تحکیم روابط زن و شوهر است. حسن خلق که از آن به اخلاق نیکو هم تعبیر می شود، دارای سه خوش مقدس است: بخشی از آن در «خوشرویی»، بخشی در «خوشخویی» و بخشی هم در «خوشگویی».

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب