• روابط جنسی عجیب و متفاوت در کشورهای مختلف
    طبق نظر و در خواست بیوه برای شادی روح شوهرش این مراسم بین سه تا چهل روز طول می کشد و اگر زن باردارشد پدر بچه همان شخص متوفی تلقی می شود و قبیله به وی احترام زیادی می گذارد 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب