• هر چی آقامون بگه!
    هر دو آنها در جهت کسب رضایت یکدیگر تلاش می کردند و واقعا از خودشان می گذشتند، خود خواهی در زندگی آنها معنا نداشت، پس من چی...دلم می خواهد... من می گویم... اصلا منی وجود نداشت، همه اش اوست.
 • 10 عادت زوج های واقعا خوشبخت
  آیا شما هم زوج های خوشبختی در اطرافتان دارید که همیشه انگار تازه با هم آشنا شده اند و به نظر می رسد که از هر لحظه با هم بودن لذت می برند؟ 
 • چگونگی ارتباط جنسی با حضور فرزندتان در خانه
  اگر شب ها آنقدر خسته اید که فقط دوست دارید بخوابید، می توانید زمانی از عصر را برای رابطه جنسی خود اختصاص دهید. شاید سخت باشد اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد!
 • پنج اشـتـبـاه جـنـسـی مـردان
  مردها معمولا فکر می کنند همه چیز را درباره رابطه جـنـسـی زنان می دانند اما دایره المعارف جـنـسـی شما در  مغزتان دارید، ممکن است حاوی خطاها و نقص های اساسی درباره امور جـنـسـیان باشد، خطاهایی که ممکن است بهاشـتـبـاهجـنـسـینجامد....
 • کارهایی که نباید در طول رابطه جنسی انجام دهید
  قبل از رابطه جنسی لمس بخش هایی از بدن همسر لازم است
 • نکات کاربردی در رابطه با مسائل جنسی همسران
  نکات کاربردی و توصیه های عملی که در رابطه با مسائل جنسی همسران وجود دارد و بایستی رعایت گردد، به طور خلاصه و مختصر اشاره میکنیم.
 • زنانه سیاست کنید!
  نقش زن در تحکیم رابطه همسران غیرقابل انکار است. در گذرگاه های مختلف زندگی بشر، آثار عمیقی از رد پای زنان؛ هم در زندگی های پایدار و هم در زندگی های مترلزل و فرو ریخته شده، به چشم می خورد . این امر خود نشان گر اهمیت مسئولیت خطیر زنان درعرصه ی حفظ ، تداوم و تعادل یک رابطه ایده آل و مستمر در مبحث همسران می باشد.  

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب