• فلسفه بی شعوری به شما هم رسیده؟!
    روزی روزگاری، پزشکی برای درمان خودش می رود سراغ روانپزشکی، بعد از مدتی متوجه می شود که همه مشکلاتش، در اثر بیماری است که در هیچکدام از کتاب های روانپزشکی و روانشناسی، اسمی از آن آورده نشده؛ بی شعوری.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب