• احساسات خود را محک بزنید
    این تست از کتاب" كوكولوژي" اثر «تاداهياكو ناگاوو» و « ايسامو سايتو» که بازي هاي جذاب و سرگرم كننده خودشناسي و روان شناسي را دربردارد، انتخاب شده اين كتاب توسط چكاد سرامي و شاهين دهقان ترجمه شده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب