• معنای "روح القدس " در قرآن چیست؟!
    واژه «رُوحُ القُدُس» چهار بار در قرآن مجید آمده که گاه درباره حضرت عیسى (علیه السلام) و گاه درباره پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب