• روزنامه «ابتکار» توقیف شد
    محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه «ابتکار» در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقیف این روزنامه بر اساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب