• روزهای برفی طی سه روز آینده
    پیش بینی می شود امروز، فردا و پس فردا در بیشتر مناطق نیمه غربی و به دنبال آن نیمه شمالی کشورمان باران و برف ببارد که این شرایط تقریباً در اکثر مناطق نیمه غربی کشور وسیع خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب