• روزهای خوش گذشت؛ داعش چند قدم تا فروپاشی
    برای گروه داعش، روزهای خوش به آخر رسیده است و آنها در حالی که بخش زیادی از عراق را از دست داده اند، در سوریه نیز به پیروزی دست پیدا نمی کنند. هرچند این گروهک هرگونه ضعفی را رد می کند، اما مجموعه شکست هایشان، از فروپاشی آنان حکایت دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب