• سفر به اقیانوس با چشم گوگل
    روز گذشته روز جهانی اقیانوس بود و امسال شرکت گوگل این مناسبت را با تصاویری از حیات درون اقیانوس ها گرامی داشته که بخشی از پروژه تصویربرداری با کیفیت آن از اقیانوس ها با حمایت سازمان حفظ حیات اقیانوسی آمریکا و بنیاد حمایت از مجمع الجزایر چاگوس اقیانوس هند است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب