• نکاتی در باره اتو زدن لباس ها
    اگر در هنگام اتو زدن متوجه شدید لباس لک زنگ فلزات را دارد که از میخ طناب رخت یا فنر فلزی گیره لباس ایجاد شده است مقداری نمک در آبلیمو بریزید سپس لکه را در آن بخیسانید بعد از یکساعت آن را خوب آب بکشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب