• نکاتی برای استفاده بهتر از سرخ کن
    بهترین روغن برای استفاده از این دستگاه، روغن های مخصوص سرخ کردن است. البته به یاد داشته باشید، هیچ گاه برای صرفه جویی دو نوع روغن را با هم مخلوط نکنید. در حین کار با سرخ کن شاید ........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب