• رونق خرید و فروش مسکن در تهران
    اطمینان متقاضیان مسکن از ثبات قیمت ها تا پایان سال جاری و اوایل سال 94 باعث شده تا این روزها تعداد متقاضیان خرید مسکن در بازار افزایش یابد و تا حدودی رونق نسبی به این بازار روی خوش  نشان دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب