• دروازه جهنم شعله ور در ترکمنستان
     تصاویر مهیج و واقعی از دروازه جهنم شعله ور در ترکمنستان ، ناطق زیبای طبیعی در کنار سازه های بدیع انسانی جاذبه های گردشگری بسیاری را در نقاط مختلف جهان به وجود می آورد؛ «دروازه جهنم» یکی از مکان های عجیب در ترکمنستان است که پس از 40 سال شعله ور بودن هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب کرده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب