• چطور ذهنتان را شب قبل از یک رویداد استرس زا آرام کنید
    آیا بین شما کسی هست که برایش اتفاق نیفتاده باشد شب قبل از یک امتحان مهم، یک سخنرانی، یک مسابقه یا اتفاقات مهم از این قبیل نتواند بخوابد؟ در چنین شرایطی هرچقدر بیشتر تلاش کنیم که ریلکس کرده و خوابمان ببرد، سخت تر می شود. و هرچقدر بیشتر نگران باشیم که از وقت خواب باارزشمان از دست می دهیم، دست یافتن به این خواب برایمان یک رویا می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب