• نبرد رسمی ریاض علیه تهران
    یک اندیشکده آمریکایی در تحلیلی ضمن اشاره به تفاوت سیاست های خارجی تهران و ریاض نوشت: سعودی ها اینک به طور رسمی در چند جبهه خود را آماده مقابله با ایران می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب