• کشف اثر مثبت گردو برای مردان!!
    تحقیقات اخیر در دانشگاه کالیفرنیا نشان می‎دهد مصرف روزانه 75 گرم گردو، بقا، حرکت و ویژگی‎های ظاهری اسپرم را در مردان 21 تا 35 ساله بهبود می‎بخشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب