• خوشه انگور ۲۷ میلیون تومانی
    یک خوشه انگور ژاپنی امروز به مبلغ بی سابقه یک میلیون ین( ۷۴۶۰ یورو معادل۲۷ میلیون تومان) به فروش رسید که به این ترتیب خریدار برای هردانه آن مبلغ ۲۸۷ یورو پرداخت کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب