• پرتقال در گرانی رکورد دار شد/جدول
    بنا بر گزارش مرکز آمار ایران از متوسط و درصد قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان سال 93، پرتقال با افزایش 156 درصدی قیمت نسبت به زمستان 93 رکورددار بوده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب