• چرا هاشمی برای ریاست خبرگان نامزد شد؟
    صادق زیباکلام با اشاره به انتخاب نشدن آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان، معتقد است: اعلام نامزدی آیت الله هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان دقیقاً با الگوی 30 ساله رفتار سیاسی ایشان مطابقت دارد و با علم به اینکه می دانستند موضع گیری و جهت گیری بسیاری از اعضای خبرگان چگونه است، بواسطه «احساس خطر»ی که داشتند وارد رقابت شدند.
  • ادای تکلیف در انتخابات ریاست خبرگان
    هر چقدر از آن سال های پر تب و تاب نخست انقلاب فاصله می گیریم، هاشمی رفسنجانی به اعتدال و میانه روی نزدیک  و نزدیک تر  می شود. این روند به ویژه بعد از دهه ٦٠ و آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری، به طور منظم پررنگ تر می شود، تاجایی که از اواسط دهه ٨٠ و به ویژه از ٢٢خرداد ٨٨ به این سو می توان گفت ایشان دچار یک دگردیسی کامل می شوند.
  • اظهارات آیت الله خاتمی درباره رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری
    آیت الله سید احمد خاتمی، با اشاره به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان در زمستان آینده، آیت الله هاشمی شاهرودی را از گزینه های احتمالی ریاست این نهاد دانست و گفت: شنیده ها حکایت از آن دارد که آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب