• ریسی و بیسی غذای مخصوص ونیزی
    ریسی و بیسی غذای مخصوص ونیز است و انواع مختلفی دارد. کلمه ریسی و بیسی به معنا برنج و نخودسبز است و این غذای سنتی با نخود سبزهای تازه بهاره پخته می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب