• چرا احتمال بازگشت احمدی‌نژاد هست؟
    مسوولان اجرايي هرکاري کردند، کرده اند و هرکاري هم نکرده اند، ديگر گذشته است. پاسخگويي در کار نيست، بنابراين چندان اهميتي ندارد که رييس دولت سابق درهشت سال مديريت خود بر قوه مجريه، چه کرده و چه نکرده است؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب