• افزایش ۱۵ سانتی متری آب دریاچه ارومیه
    بر اثر بارندگی های مطلوب در سال آبی کنونی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و باعث شده تا سطح آب این دریاچه ۱۵ سانتیمتر اضافه شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب