• فاصله بین دو بارداری، چقدر باید باشد؟
    بررسی شاخص زايمان های زودرس و پيش از موعد نشان می دهد در مادرانی که فاصله بين دو بارداری آنها کمتر از ۳ سال بوده، احتمال زايمان زودرس افزايش يافته است و نوع زايمان تفاوت نمی كند.
  • تولد نوزادی ناقص الخلقه در قوچان + عکس
    مادری 27 ساله در یک زایمان طبیعی زودرس (29 هفته ) یک نوزاد دو قلوی ناقص، با چهار پا، دو دست و یک سر که از ناحیه شکم که به هم چسبیده بود را به دنیا آورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب