• اقدام جالب مردم به زنی که 5 قلو زایمان کرد (عکس)
     خانمی در ایالت تگزاس شرقی در حالی زایمان نمود که در 110 سال اخیر سابقه نداشته است.متخصصان بیمارستان علوم پزشکی دانشگاه بیلور در 18 مارس 2014 زایمان مادری را به انجام رساندند که در 110 سال اخیر در تگزاس سابقه نداشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب