• مقاربت جنسی در ماه محرم
    مقاربت جنسی در ماه محرم هیچ اشکالی نداره. هیچ شبی این عمل حرام نیست اما در بعضی شب ها و زمان ها جماع کراهت داره :

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب