• زمان واریز عیدی بازنشستگان
    معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از پرداخت «عیدی» مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اواخر بهمن ماه خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب