• رمزگشایی از زمین‌لرزه‌های زنجیره‌ای ایلام
    در مناطق زلزله خیز یک گسل وجود ندارد. مجموعه گسل در اطراف گسل اصلی قرار دارند که با شکسته شدن گسل اصلی موج انرژی به گسل های فرعی تزریق می شود. انرژی منتقل شده به گسل های راست و چپ موجب پس لرزه هایي با ابعاد کوچک و بزرگ می شود. تا زمانی که این گسل های فرعی انرژی خود را تخلیه نکنند پس لرزه های پی در پی در منطقه ایلام خواهیم داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب