• به بهانه روز جهانی "زمین پاک"
    در ایران نیز همزمان با دیگر كشورهای جهان هفته زمین پاك از روز دوم اردیبهشت به مدت یك هفته در سراسر كشور برپا می شود و نخستین روز این هفته (دوم اردیبهشت ماه) به نام روز زمین پاك نامگذاری شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب