• زندگی تن فروشان در ساختمانی در مولوی!
    خانه میخک قرار نیست محله جمشید و ساکنان محله غم را جلوی چشم بیاورد، اما کلونی است برای محافظت از زنان آسیب دیده؛ معتاد، تن فروش،  بیمار...
  • مرثیه‌ ای برای کودکانی که مادر شدند!
    می گویند کبری 22 ساله و ساکن ورامین با اعتیاد بسیار سنگین چهارمین فرزندش را باردار بود و جمعیت به سختی توانست جایی را برای او پیدا کند تا حداقل در دوران بارداری از اعتیاد در امان بماند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب