• وضعیت خودکشی زنان در ایران
    در میزگرد بررسی دلایل وقوع خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن، نرخ خودکشی در کشور بین ۵ تا ۶ نفر در هر صد هزار نفر اعلام شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب