• زنانی که جهان را تغییر دادند
    همین تقسیم بندی هاست که به زنها می باوراند که در دنیایی متفاوت زندگی می کنند. ما هر کدام سختی ها و دشواری ها و فرصت ها و محدودیت های خاص خودمان را داریم و آنها که در گیر کار اجرا هستند می دانند که جنسیت،  اگر هم در فهرست موانع باشد، جزو مهم ترین موارد نیست.
  • یک زن ایرانی در میان 15 زن تاثیرگذار جهان
      15 نفر از «الهام بخش ترین زنان پیشتاز» دیروز در سایت سی ان ان معرفی شدند. درباره نحوه انتخاب این زنان اینطور آمده بود: «الهام بخش ترین زنان پیشتاز، شما را با زنان فوق العاده زمان ما مرتبط می کند.حرفه ای هایی که سرآمد در تمامی مشاغل، هنر، ورزش، فرهنگ، علوم و ... هستند.                

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب