• زنان و نوجوانان حلقه های مفقوده جنایات داعش!
    وزارت حقوق بشر عراق این هفته درگاه اینترنتی خود را بر روی کسانی که عزیزانشان در دو ماه گذشته و در پی بحران داعش مفقود شده اند، گشود.مسئله ی مفقودان، بیشتر شامل زنان و نوجوانانی است که داعش در برابر آنها از هیچ جنایتی چشم پوشی نکرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب