• مشکلی مهمتر از حضور زنان در ورزشگاه
    معصومه ابتکار ضمن حمایت از حضور بانوان در ورزشگاه ها، می گوید: فکر نمی کنم ورود به ورزشگاه ها مطالبه اصلی بانوان ایرانی باشد. یکی از مطالبات اصلی خانم های ایرانی این است که دختران همگام با پسران بتوانند از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار باشند. دختران ایرانی به دلیل فقدان امکان ورزش و محرومیت هایی که در نقاط مختلف کشور دارند، از مشکلات اسکلتی رنج می برند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب