• مشکلی مهمتر از حضور زنان در ورزشگاه
    معصومه ابتکار ضمن حمایت از حضور بانوان در ورزشگاه ها، می گوید: فکر نمی کنم ورود به ورزشگاه ها مطالبه اصلی بانوان ایرانی باشد. یکی از مطالبات اصلی خانم های ایرانی این است که دختران همگام با پسران بتوانند از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار باشند. دختران ایرانی به دلیل فقدان امکان ورزش و محرومیت هایی که در نقاط مختلف کشور دارند، از مشکلات اسکلتی رنج می برند.
  • توزیع اطلاعیه توهین‌آمیز علیه زنان، در تهران
    دغدغه های تندروها این بار سوژه جدید پیدا کرده است: «جلوگیری از حضور بانوان در ورزشگاه ها». با همین انگیزه، اطلاعیه مشکوکی با ادبیاتی تند و توهین آمیز در سطح شهر پخش شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب