• زنجیره انسانی برای نجات زاگرس
    بزرگترین زنجیره انسانی حفاظت از جنگلهای زاگرس در لرستان تشکیل شد، و دوستداران طبیعت در این اقدام نمادین بر تلاش همگانی برای حفظ جنگل ها تاکید کردند .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب