• اتفاق عجیب هنگام دفن یک زن
  یک زن مغربی در چند قدمی زنده به گور شدن با جیغ و فریاد به خانواده اش گفت که زنده است.
 • دختر نوجوان پس از خاکسپاری زنده شد!
  دختر نوجوانی که با ایست قلبی در هندوراس مرده بود، یک روز پس از خاکسپاری زیر خاک گور زنده شد و با شنیدن صدای جیغ و فریادهایش او را با کندن قبر از درون تابوت بیرون آوردند.
 • زنده شدن مردی در قزوین پس از 50 سال
  به گفته مسئول حراست مرکز آموزشی ـ درمانی شهید رجایی قزوین مرد 75 ساله ای که برای جراحی به این مرکز مراجعه کرده بود، دریافت که 51 سال پیش برای وی گواهی فوت صادر شده است.
 • زنده شدن مرد ایرانی پس از مرگ
   این مطلب در مورد پیرمردی است که آنقدر حالش وخیم بوده که حتی خودش هم می دانست سحر روز بعد را نخواهد دید. او آن شب مرد اما به طور عجیب و باورنکردنی دوباره زنده شد...
 • زن آمریکایی 26 دقیقه بعد از مرگ زنده شد!
  یک زن اهل ایالت آریزونای آمریکا، 26 دقیقه پس از مرگ، به طرز حیرت انگیزی به زندگی برگشت...

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب